Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

(Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)

Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις (δια της παροχής και τεχνικών οδηγιών σχεδιασμού) για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων όσον αφορά την προσβασιμότητα τόσο στα νέα κτίρια όσο και στα υφιστάμενα πριν την ισχύ του εν λόγω νόμου κτίρια που εξυπηρετούν όμως συγκεκριμένες χρήσεις (όπως γραφεία του Δημοσίου ή μη τομέα, καταστήματα υγειονομικού ενδ ιαφέροντος, εμπορίου, χώροι συνάθροισης κοινού κ.ά.)

Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α΄)
Ν. 4067/2012, άρθρο 26 (ΦΕΚ 79 Α΄)

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων