Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ

Κάτοχοι αναπηρικών οχημάτων ή κάτοχοι ΙΧ οχημάτων οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες, δικαιούνται ειδικού Δελτίου Στάθμευσης για αποκλειστική χρήση σε χώρους στάθμευσης με οριζόντια και κάθετη σήμανση για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες και κατά προτεραιότητα σε οδούς και χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.

ΠΔ. 241/2005 (ΦΕΚ 290 Α΄)

Αρμόδιες για τη χορήγηση των δελτίων είναι οι Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών