Νέο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων

(Νέο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων)

Από 1-8-2016 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα φαρμακευτικής κάλυψης των ανασφαλίστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, όπως οι δικαιούχοι αυτοί προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21.2.2016). Ενδεικτικά στους δικαιούχους αυτούς καταλέγονται οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας, ανήλικοι έως 18 ετών, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, άτομα με αναπηρία, άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, κρατούμενοι σε φυλακές, ανήλικοι που φιλοξενούνται σε ιδρύματα, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, πρόσφυγες, αλλοδαποί με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους κλπ.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Α3γ/Γ.Π./οικ.25132/4-4-2016 ορίστηκαν τα κριτήρια και οι διαδικασίες πρόσβασης των διαφόρων κατηγοριών αυτών των δικαιούχων στο δημόσιο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης. Στις παραγράφους 2 και 8-10 του άρθρου 6 αυτής της ΚΥΑ καθορίστηκαν δε ειδικότερα ποιες κατηγορίες από τους εν λόγω δικαιούχους εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή.

Ειδικότερες διευκρινίσεις ως προς την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης δόθηκαν με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/15-7-2016).

Περαιτέρω, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την ακριβή διαδικασία με την οποία οι διάφορες κατηγορίες των προαναφερθέντων δικαιούχων θα μπορούν να λαμβάνουν φάρμακα (Εγκύκλιος αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-7-2016).

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έδωσε οδηγίες προς τους Δήμους σχετικές με τις Αποφάσεις παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης που εκδίδουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Δήμων αποκλειστικά για τις ευπαθείς ομάδες, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου (Εγκύκλιος αρ. πρωτ. Δ23/οικ.34484/2655/26-7-2016).