Επίδομα ή προσαύξηση στη σύνταξη λόγω απόλυτης αναπηρίας

(Επίδομα ή προσαύξηση στη σύνταξη λόγω απόλυτης αναπηρίας)

Εφόσον έχει διαπιστωθεί από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) απόλυτη αναπηρία (όχι λόγω γήρατος), προβλέπεται (υπό προϋποθέσεις) η παροχή από Ασφαλιστικούς Φορείς επιδόματος ή προσαύξησης στη σύνταξη σε συνταξιούχους.
Ν.1140/81 (ΦΕΚ 58 Α΄)
Ν.1140/81, άρθρο 42, παρ. 3, ΦΕΚ 58 Α΄

Η υποβολή αιτημάτων γίνεται προς τους αρμόδιους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης