Επίδομα ή προσαύξηση στη σύνταξη λόγω απόλυτης αναπηρίας

(Επίδομα ή προσαύξηση στη σύνταξη λόγω απόλυτης αναπηρίας)

Εφόσον έχει διαπιστωθεί από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) απόλυτη αναπηρία (όχι λόγω γήρατος), προβλέπεται (υπό προϋποθέσεις) η παροχή από Ασφαλιστικούς Φορείς επιδόματος ή προσαύξησης στη σύνταξη σε συνταξιούχους.
Ν.1140/81 (ΦΕΚ 58 Α΄)
Ν.1140/81, άρθρο 42, παρ. 3, ΦΕΚ 58 Α΄

Η υποβολή αιτημάτων γίνεται προς τους αρμόδιους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Ειδικότερα επιδόματα αναπηρίας

(Ειδικότερα επιδόματα αναπηρίας)

Προβλέπεται (υπό προϋποθέσεις), και εφόσον έχει διαπιστωθεί από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) συγκεκριμένο ποσοστό και μορφή αναπηρίας, η παροχή ειδικότερων επιδομάτων αναπηρίας σε άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένα και /ή σπάνια νοσήματα ή μορφές αναπηρίας ή ειδικές περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας.