Πλήρης Οδηγός 2019: Όλα τα ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, οι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και τα ΠΟΣΑ σε ΑμεΑ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ (Ποσό: 165
  ευρώ /μήνα)
 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΚΛΠ
  (Ποσό: 362 ευρώ /μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Β.Α.) (Ποσό: 313 ευρώ/μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ (Β.Ν.Υ.) (Ποσό: 527 ευρώ
  /μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ
 • ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  (Ποσό: 771 ευρώ /μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ, AIDS (Ποσό: 362 ή 697 ευρώ /μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ποσό: 362 ευρώ/μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ (Ποσό: 362 ή 697 ευρώ/μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ (Ποσό: 697 ευρώ/μήνα)
 • ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ (Ποσό: 697 ευρώ/μήνα ή 362 ευρώ/μήνα )

Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους. (χορηγείται σε ανασφάλιστους, ασφαλισμένους, συνταξιούχους.)

α) άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
β) άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
γ) άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να μη λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών.
 • Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα δεν αποτελεί κώλυμα

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 165 € μηνιαίως


 

Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ.

 • Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης
 • Άτομα που έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και όσα έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο (παχύ ή λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, πνεύμονες και μυελός των οστών.

Απαιτείται η προσκόμιση

 • Γνωμάτευσης ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού
  Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.
 • Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιδιωτικών κλινικών , όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος

Οι αιτούντες δεν εξετάζονται από την επιτροπή των ΚΕΠΑ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ / ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Να μη λαμβάνουν Διατροφικό επίδομα από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα δεν αποτελεί κώλυμα.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 362€ μηνιαίως


Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

 • Με σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
 • χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος
 • διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο και ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ / ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

 • Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο, ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό που προβλέπεται.
 • Να μην εμπίπτουν σε άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Αναπηρία.
  ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ / ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

Σε περίπτωση που λαμβάνουν ίση ή μικρότερη της προβλεπομένης, καταβάλλεται ολόκληρο το χορηγούμενο

ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Να μην δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση, επειδή δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.

Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 313€ μηνιαίως

Δικαιούχοι του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας είναι:

 • Έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι (από το/τη σύζυγο τους που βρίσκεται εν ζωή) και δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε πηγή.
 • Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.
 • Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους, μικρότερη ή ίση του επιδόματος της βαριάς Αναπηρίας
 • Ανασφάλιστοι και Ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α.
 • Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ταμείο τους.

Οικονομική ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

 • Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30.
 • Άτομα με σύνδρομο Down με συνοδό, βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
 • Άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να μη λαμβάνουν για την ίδια αιτία, άμεσα ή έμμεσα, καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή) από ασφαλιστικό φορέα ή άλλο φορέα μεγαλύτερο από 360€
 • Να μη νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικοί σε ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς, και η δαπάνη νοσηλείας ή περίθαλψής τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 527€ μηνιαίως


Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 • Πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
 • Πάσχουν από ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού (67% και άνω) και της ίδιας μορφής (τετραπληγία, παραπληγία) λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης
 • Ακρωτηριασμένοι με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό.

Ανασφάλιστοι ακρωτηριασμένοι:

 1. Κατά τα τέσσερα άκρα (χέρια και πόδια), ανεξάρτητα από το σημείο ακρωτηριασμού.
 2. Κατά τα δύο κάτω άκρα (πόδια), από το γόνατο και πάνω (μηρός).
 3. Κατά τα δύο άνω άκρα (χέρια) από τον καρπό και πάνω και το ένα κάτω άκρο, από το γόνατο και πάνω.
 4. Να μη λαμβάνουν λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας άλλου είδους οικονομική ενίσχυση μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπομένης.
 • Ανασφάλιστοι, Ασφαλισμένοι Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ανασφάλιστοι Υπερήλικες ΟΓΑ
 • Συνταξιούχοι Ν.Α.Τ., ασφαλισμένοι στον Οίκο Ναύτου καθώς και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Εν ενεργεία και συνταξιούχοι Δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας, υπάλληλοι των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ
 • Στους ανασφάλιστους εντάσσονται οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι του εξωιδρυματικού βοηθήματος ενίσχυσης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Σε περίπτωση που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση μικρότερη της εκάστοτε προβλεπομένης, παρέχεται το ήμισυ του επιδόματος.
 • Η λήψη Σύνταξης (ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) δεν αποτελεί κώλυμα

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 771€ μηνιαίως

Οι δικαιούχοι που περιθάλπονται σε προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας, λαμβάνουν το ήμισυ

Οι δικαιούχοι που περιθάλπονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή σε προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδας, λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό επιδόματος.


Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), AIDS κ.λπ.

 • Άτομα με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιμία – ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία – μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
 • Άτομα με αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω
 • Άτομα με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να μη λαμβάνουν λόγω της πάθησής τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Στην περίπτωση που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αιτία αυτή, τότε επιλέγουν τη μία εκ των δύο
 • Η λήψη Σύνταξης (ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) δεν αποτελεί κώλυμα
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | Μεσογειακή αναιμία: 362€ μηνιαίως

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | Αιμορροφιλία – AIDS: 697€ μηνιαίως


Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

 • Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65
 • Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας 19-65 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη.
 • Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν σε κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης.
 • Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται η διαφορά.
 • Η λήψη Σύνταξης (ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) δεν αποτελεί κώλυμα
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 362€ μηνιαίως


Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

Άτομα με οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

Ανασφάλιστοι / Ασφαλισμένοι / ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης.
 • Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται η διαφορά.
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.
 • Η λήψη Σύνταξης (ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) δεν αποτελεί κώλυμα

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ:

 • Εργαζόμενοι / Συνταξιούχοι | ΠΟΣΟ: 362€
 • Άνεργοι ανασφάλιστοι /άμεσα ασφαλισμένοι / Έμμεσα ασφαλισμένοι | ΠΟΣΟ: 697€
 • Πτυχιούχοι Εργαζόμενοι | ΠΟΣΟ: 362€
 • Εργαζόμενοι φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ μέχρι 25 ετών | ΠΟΣΟ: 362€
 • Μη εργαζόμενοι φοιτητές ΑΕΙ /ΤΕΙ | ΠΟΣΟ: 697€
 • Δικηγόροι εν ενεργεία / Ασκούμενοι | ΠΟΣΟ: 697€
 • Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους | ΠΟΣΟ: 697€

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

 • Άτομα με εγκεφαλική παράλυση ηλικίας 0-18 ετών
 • Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
 • Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που είναι δικαιούχοι του επιδόματος του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας της οικογένειας»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να μη λαμβάνουν, ούτε οι ίδιοι ούτε τα μέλη της οικογένειάς τους, από οποιονδήποτε φορέα προνοιακό βοήθημα ή σύνταξη λόγω εγκεφαλικής παράλυσης ίση ή μεγαλύτερη της προβλεπομένης.
 • Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται η διαφορά.
 • Η λήψη Σύνταξης (ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) δεν αποτελεί κώλυμα
 • Να μην παίρνουν οικονομική ενίσχυση ως τετραπληγικοί, παραπληγικοί,
 • Να μην περιθάλπονται ως εσωτερικοί σε νομίμως αδειοδοτούμενα ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) και τη δαπάνη της περίθαλψής τους καταβάλλει το Κράτος ή Ασφαλιστικός Οργανισμός κ.λπ. επιχορηγούμενο από το Κράτος.
 • Αν τη δαπάνη έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η οικογένειά τους, τότε χορηγείται ολόκληρο το ποσό της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 697€ μηνιαίως


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ:

 • Έλληνες Πολίτες
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε»
 • Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.). Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» (η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών)
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους,, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

Για το επίδομα κίνησης, εκτός των ανωτέρω πολιτών δικαιούχων, δικαιούχοι είναι και οι κάτοχοι «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.

Για το διατροφικό επίδομα, εκτός των ανωτέρω πολιτών δικαιούχων, δικαιούχοι είναι :

 • οι κάτοχοι «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.

 • Οι πολίτες κράτους που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • ΑΜΚΑ , ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ή διαβατήριο σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους) και ένα Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς).
 • Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση για τρίτο άτομο, θα πρέπει να φέρει μαζί του νομιμοποιητικό έγγραφο για να υποβάλει την αίτηση
 • Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση διαζευγμένων εάν ΔΕΝ υπάρχει διαζύγιο θα πρέπει να προσκομίσουν νομιμοποιητικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ποιός έχει την επιμέλεια του παιδιού.
 • Εάν ο αιτών είναι πολίτης τρίτης χώρας το απαιτούμενο, ανά περίπτωση, νομιμοποιητικό έγγραφο. (Αναλυτικές οδηγίες στις κατηγορίες δικαιούχων)

Για χορήγηση διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ.:

 • Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου
 • Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου αιμοκάθαρσης

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία:

Οι άμεσα ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑ θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη σύνταξης.

Οι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ μπορούν να προσκομίζουν βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ή απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (εκτυπωμένο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΚΑ ή από την
υπηρεσία του ΙΚΑ).

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών:

Οι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ, ΟΓΑ,ΟΑΕΕ) θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη του εξωϊδρυματικού επιδόματος

Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων:

Τα άτομα από 19 έως 25 ετών που φοιτούν, βεβαίωση φοίτησης

Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση:

τα άτομα από 18 ετών και άνω με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας απαιτείται βεβαίωση φοίτησης.


Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης:

 • Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται θα πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση εργασίας.
 • Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους θα προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση εργασίας.

Πηγή: amea-care.gr

Special News

Τι είναι η αναπηρία;

Τι είναι η αναπηρία;

 • Ο όρος «ανάπηρος» σύμφωνα με τον ορισμό του Ο.Η.Ε. (1975) αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο που δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής, ατομικής ή και κοινωνικής ζωής λόγω κάποιου εκ γενετής ή επίκτητου σωματικού ή διανοητικού μειονεκτήματος. Συνεπώς, οι αναπηρίες διακρίνονται σε τέσσερα είδη: κινητικές ή σωματικές, αισθητηριακές, νοητικές, γνωστικές και συναισθηματικές.
  Διαβάστε περισσότερα
  • Κινητική Αναπηρία (π.χ. εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία, παραπληγία κ.λπ.)
  • Αισθητηριακή Αναπηρία (Κώφωση, τύφλωση κ.λπ.)
  • Ψυχική Αναπηρία (π.χ. μανιοκατάθλιψη, σχιζοφρένεια κ.λπ.)
  • Νοητική Αναπηρία (π.χ. αυτισμός, σύνδρομο Down, νοητική αναπηρία κ.λπ.)

  Άλλες αναπηρίες (π.χ. βαριές και πολλαπλές αναπηρίες κ.λπ.) Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Αναπηρίας

Εγκεφαλική Παράλυση


Ο όρος εγκεφαλική παράλυση ή Cerebral Palsy στα αγγλικά (CP) είναι ένας όρος "ομπρέλα", που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις συνθήκες, όπου κάποιο εγκεφαλικό τραύμα επηρεάζει αρνητικά την κινητικότητα ενός ατόμου. Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι πάνω από 17 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με CP. Η εγκεφαλική παράλυση χωρίζεται σε 4 κατηγορίες: Σπαστική, Αθετωσική, Αταξική και Μεικτή.
Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλική Παράλυση

Σκλήρυνση κατά πλάκας (Πολλαπλή)


Η σκλήρυνση κατά πλάκας (πολλαπλή σκλήρυνση) είναι μία χρόνια νευρολογική πάθηση που ανήκει στην κατηγορία των απομυελινωτικών νόσων. Πρόκειται για καταστάσεις στις οποίες υπάρχει σταδιακή καταστροφή της μυελίνης, του περιβλήματος των νεύρων που βοηθά στην προστασία αυτών καθώς και στη μετάδοση των νευρικών ώσεων. Αποτέλεσμα είναι η διαταραχή στη μετάδοση των ερεθισμάτων κατά μήκος ενός νεύρου, δηλαδή δυσλειτουργία αυτού. Το όνομα πολλαπλή σκλήρυνση αναφέρεται στις πολλαπλές ουλές (σκλήρυνση) πάνω στην μυελίνη.
Διαβάστε περισσότερα

 

Σκλήρυνση κατά πλάκας (Πολλαπλή)

Σύνδρομο Down


Το σύνδρομο Down είναι μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει τα χρωμoσώματα. Είναι η πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική ανωμαλία μεταξύ των νεογνών που γεννιούνται ζωντανά. Εμφανίζεται σε περίπου 1 στα 700 ζώντα νεογνά και προκαλεί ποικίλου βαθμού διανοητική καθυστέρηση, μαθησιακές διαταραχές, ιδιαίτερα εμφανισιακά χαρακτηριστικά και εκδηλώσεις από διάφορα όργανα.
Διαβάστε περισσότερα
Σύνδρομο Down

ALS


Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (Amyotrophic Lateral Sclerosis) ή ALS

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές νόσους, η οποία έχει εκφυλιστικό χαρακτήρα και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακαλυφθεί ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Οι άνθρωποι που έχουν ALS βιώνουν έναν προοδευτικό εκφυλισμό των κινητικών νευρώνων στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Αυτό οδηγεί τελικά στον θάνατό τους. Όταν οι κινητικοί νευρώνες παύουν να λειτουργούν ο εγκέφαλος χάνει την ικανότητά του να προκαλεί και να ελέγχει την κίνηση των μυών. Ως αποτέλεσμα, οι μυς γίνονται μικρότεροι και πιο αδύναμοι (ατροφούν) και σταδιακά το άτομο αδυνατεί να κινηθεί κατά βούληση. Τελικά, οι ασθενείς με ALS μπορεί να μείνουν εντελώς παράλυτοι και να είναι απαραίτητη η αναπνευστική υποστήριξή τους για να μείνουν στη ζωή.


Διαβάστε περισσότερα
Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (Amyotrophic Lateral Sclerosis) ή ALS

Αυτισμός


Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία εμποδίζει το παιδί να κατανοήσει σωστά αυτά που βλέπει, ακούει και αισθάνεται. Σαν αποτέλεσμα, το παιδί έχει προβλήματα στην επικοινωνία, κοινωνική επαφή, διαπροσωπικές σχέσεις και συμπεριφορά. Ο βαθμός σοβαρότητας των συμπτωμάτων του αυτισμού είναι διαφορετικός από παιδί σε παιδί. Τα συμπτώματα του αυτισμού εμφανίζονται συνήθως πριν την ηλικία των τριών χρόνων του παιδιού.
Διαβάστε περισσότερα
Αυτισμός

Σύνδρομο Άσπεργκερ


Το Σύνδρομο Άσπεργκερ ανήκει στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Είναι μία από τις πολύπλοκες νευροαναπτυξιακές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από σημαντικό περιορισμό των κοινωνικών δεξιοτήτων, έλλειμμα επικοινωνιακής ικανότητας και περιοριστικά, επαναληπτικά, στερεοτυπικά μοτίβα συμπεριφοράς.
Διαβάστε περισσότερα
Σύνδρομο Άσπεργκερ

Προβλήματα όρασης


Ο όρος «προβλήματα όρασης» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών της οπτικής ικανότητας από τα μικρά προβλήματα όρασης έως και τις περιπτώσεις των ατόμων εκείνων που είναι τελείως τυφλά και δε μπορούν να διακρίνουν το φως από το σκοτάδι.
Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα όρασης

Προβλήματα ακοής


Κώφωση
Η πλήρης ή μερική απώλεια της ικανότητας της ακοής. Η ανεπάρκεια ενδέχεται να είναι προσωρινή ή μόνιμη.. Οι κληρονομικές μορφές της ανεπάρκειας ακοής προσβάλλουν περίπου 1 στα 2.000 νεογέννητα. Στον πληθυσμό αυτό, τα ελλείμματα ακοής ενδέχεται να μειώνουν την ικανότητα απόκτησης της γλώσσας και του λόγου. Η επίκτητη απώλεια της ακοής επηρεάζει τις ζωές του ήμισυ σχεδόν των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών για τους οποίους φαίνεται να αποτελεί σημαντική αιτία κοινωνικής απομόνωσης ή κατάθλιψης.
Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα ακοής

Our Special video